For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

به سایت دکتر هوشنگ اسدي هاروني خوش آمدید.

هنوز هیچ محتوایی برای نمایش در صفحه اصلی ایجاد نشده است.

نشانی دفتر : اصفهان - دانشگاه صنعتي اصفهان - دانشكده مهندسي معدن تلفن : 3915109 311 98+ فکس : 3912776 311 98+ وب سایت : دکترهوشنگ اسدی هارونی زمینه های تحقیقاتی :
  • طراحي ، نظارت و مجري پروژه هاي معدني
  • دورسنجي و GIS

تحت نظارت وف ایرانی